Autohandelaar Worden België  thumbnail

Autohandelaar Worden België

Published Feb 11, 24
7 min read

Wees je bewust dat wij de auto beoordelen naar gelang leeftijd, prijs en aantal gereden kilometers - autohandelaar oudenbosch. Je kent jezelf, luister naar jouw gevoel en bepaal of je hier klaar voor bent. Ben je heel precies, heb je hele specifieke eisen of naarmate het Voertuig ouder wordt raden we je aan het Voertuig zelf te bekijken en proef te rijden

Het is belangrijk dat de Autocoach geconcentreerd en ongehinderd de Service kan uitvoeren. Houdt er rekening mee dat het in de regel niet is toegestaan de Werkplaats te betreden. autohandelaar oudenbosch. Onze Aankoopkeuring is een advies en heeft uitdrukkelijk niet te gelden als APK (Algemene Periodieke Keuring). Onze Service helpt je om inzicht te verkrijgen in de algehele toestand van een Voertuig op moment van de Aankoopkeuring en wij kunnen niet instaan voor het blijvend werken van (onderdelen van) het Voertuig na de Service

Een gebruikt Voertuig is een complex product. autohandelaar oudenbosch. Met onze Service zijn we altijd afhankelijk van de situatie op dat moment. Wij kunnen helaas geen garantie of andere vorm van uitsluiting geven naar de toekomst toe. Wij kunnen niet garanderen dat een Voertuig vrij is van verborgen en/of toekomstige gebreken, ook kunnen we tellerstanden en onderhoudshistorie niet garanderen

Opmerkingen, gebreken of constateringen van de Autocoach vormen in de regel een aanknopingspunt voor nader onderzoek of te maken afspraken. Constateringen, gebreken of onvolkomenheden kunnen veelal verschillende oorzaken hebben en kunnen zonder verdere diagnose niet zomaar worden omgezet in een reparatie-/vervangingsadvies. Wij adviseren je eventuele vastgestelde opmerkingen, gebreken of constateringen zonder uitstel te laten repareren.

Autohandelaar Raamsdonksveer

De Service is niet bedoeld om reeds vooraf bekende gebreken te diagnosticeren. Ondanks dat we jou behoed hebben voor een miskoop en eventuele toekomstige onvoorziene kosten, voelt het altijd vervelend - autohandelaar oudenbosch. Geen droomauto en wel kosten gemaakt. Bij afkeur helpen we jou daarom kosteloos een goed alternatief te vinden of je krijgt een korting op de volgende Aankoopkeuring

Met deze Service spelen wij geen rol in de totstandkoming van de (Koop-)overeenkomst. Ga je over tot de aanschaf van het Voertuig dan geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico, wij maken geen onderdeel uit van deze Overeenkomst. Je bent zelf verantwoordelijk om punten en/of opmerkingen uit de Aankoopkeuring verder te bespreken, af te stemmen, nader te laten diagnosticeren of te repareren.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken (autohandelaar oudenbosch). In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de herstelkosten, voor zover hierbij de grens van economisch totaalverlies niet wordt overschreden, tot een maximum van het voor de Service betaalde bedrag. Bij het bepalen van herstelkosten hebben we het recht om gelijkwaardige gebruikte onderdelen toe te passen of om aftrek van “nieuw voor oud” toe te passenIn de Aankoopkeuring, met Importvoertuigen in het bijzonder, zijn wij afhankelijk van de beschikbare, voorliggende bescheiden. Bij controle van de kilometerhistorie en onderhoudshistorie kunnen wij enkel aangegeven hoe de opbouw heeft plaatsgevonden. We beschikken niet over relevante informatie om deze te completeren of te garanderen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de juistheid van de tellerstanden en onderhoudshistorie.

Autohandelaar Heesch

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid op de werking van elektronica / installaties welke niet in dit Verslag zijn opgenomen. Denk hierbij aan onderdelen of opties zoals Bluetooth, cd wisselaar, tv-schermen, koptelefoons, nachtvisie en andere veiligheidssystemen. autohandelaar oudenbosch. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer vanwege omstandigheden, zoals het weer, de situatie op locatie (type hefbrug, maximale rijsnelheden, geen koude motor, enz - Auto Inkoop.) of staat waarin het Voertuig (vuil, nat, enz.) zich bevindt, punten uit de Service logischerwijs niet beoordeeld kunnen worden

Wanneer opties of specificaties welke in de advertentie worden vermeldt, afwijken van wat er daadwerkelijk op de auto zit, houden wij ons hier niet voor verantwoordelijk. Je vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Service schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan ons toerekenbaar is.

Bij Campers wanneer watertanks, gasflessen, stroomkabels of extra accu’s ontbreken, niet bruikbaar zijn, niet aangesloten zijn of kunnen worden zal door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard mocht later blijken dat deze defecten of verborgen gebreken vertoond (autohandelaar oudenbosch). Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de wijze van montage/installatie, veiligheid en (blijvende) werking van Zelfbouw opties en/of onderdelen in de camperBenzine motor* Tijdens een Proefrit op prestatie en aanwijzingen die kunnen duiden op overmatige slijtage zoals afwijkende geluiden. Het motormanagement systeem wordt uitgelezen op storingen en fouten - autohandelaar oudenbosch. Het koelsysteem wordt visueel gecontroleerd op lekkage(s). Indien er aanwijzingen zijn voor overmatig olieverbruik van de motor dan wordt dit in het keurrapport vermeld

Malafide Autohandelaar

In het geval van schoongespoten motor(-ruimte) is beoordeling op olie-/vloeistoflekkages niet mogelijk. Gasinstallatie Op het functioneren van de motor op switchen van brandstofsoort. Voertuigen voorzien van een gasinstallatie zijn in het algemeen gevoeliger voor slijtage en onderhoud en hebben in de regel hogere gebruiks-/bezitskosten. Koppeling en aandrijving Op de werking en de mate van slijtage zover de constructie dit mogelijk maakt.

Bij buitentemperatuur onder de 4 graden, werkt de airco niet en kan deze niet gecontroleerd worden. Bij geconstateerde aandachtspunten is verdere diagnose en/of herstel noodzakelijk. Sleutels en handzenders Op werking, het aantal sleutels en handzenders wordt niet vergeleken met levering door de fabrikant - autohandelaar oudenbosch. Elektrische installaties Op werking en/of in- en uitschakelen

Bij import vanuit buitenland is verhoogt risico op teller manipulatie. De RDW geeft aan of de opbouw van de tellerstandenhistorie logisch, onlogisch of niet te beoordelen is (geen oordeel) (autohandelaar oudenbosch). Met de Aankoopkeuring kunnen wij de afgelezen tellerstanden niet garanderen. Op basis van de voorliggende informatie en Voertuig kan de Autocoach enkel zijn gevoel uitspreken

Uitlezen Controle op aanwezige storingen. Indien een storing op het moment van de Service niet aanwezig is, kan deze door Autocoach ook niet geconstateerd worden. Storingen zijn altijd aanleiding tot verdere diagnose en eventueel te maken afspraken voor verhelpen / herstel - autohandelaar oudenbosch. Voor het uitlezen van Motor- en Voertuigmanagementsysteem zijn wij afhankelijk van de datatoegankelijkheid, deze verschilt per leeftijd, merk of uitvoering

Drie Manieren Om Je Auto Te VerkopenProefrit (ca. 15 min.) Enkel binnen de wettelijk toegestane snelheden. We zijn afhankelijk van de nabije omgeving van de betreffende keurlocatie waardoor het niet altijd lukt op alle snelheden te beoordelen. Niet behaalde snelheden kunnen wij niet beoordelen. Weersinvloeden Bij bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld regen- of sneeuwval, wanneer het voertuig nat is zijn kleine deukjes of lak beschadigen niet te beoordelen.

Slijtagedelen Op de mate van (overmatige) slijtage. De Autocoach spreekt in bepaalde situaties zijn gevoel uit, het is zeer moeilijk om een beoordeling gegeven worden over de levensduur of het vervangingsmoment. Slijtage delen worden niet op nieuwstaat beoordeeld - autohandelaar oudenbosch. Hefbrug Indien op de keurlocatie gebruikgemaakt moet worden van een 2-koloms hefbrug zijnde stuurinrichting, wielophanging en eventuele erosie omgeving dorpels niet te beoordelen

Koelsysteem Visueel op lekkage(s). Koelsysteemdelen welke zich in het interieur bevinden zoals kachelradiateur e. d. worden voor zover zichtbaar gecontroleerd. Exterieur Op schades/spuitwerk visueel en gebruik makend van lakdiktemeter op metalen delen. Op kunststof is lakdikte meting niet mogelijk - autohandelaar oudenbosch. Bij verhoogde waarden wordt een mening gegeven over de kwaliteit van herstel, en of het zichtbaar duidt op ernstigere schades

Controle op water/vocht lekkage is enkel visueel te controleren. Zichtbare imperfecties, afwijkend van (kleine) sporen van normaal gebruik, worden weergegeven in het Verslag. Interieur Zichtbare imperfecties, afwijkend van (kleine) sporen van normaal gebruik, worden weergegeven in het Verslag. Functies en accessoires De functies en accessoires op correcte werking met uitzondering van Multimedia.

Autoscout24 – Occasion Of Nieuwe Auto Kopen En Gratis ...

Aan de Service of daar vanaf herleide pakketten zijn kosten verbonden conform onze Website en/of Prijslijst. Het is niet mogelijk op verschillende acties of kortingen te combineren of te “stapelen”. De voor jou op dat moment meest gunstige actie of korting zullen wij toepassen. autohandelaar oudenbosch. Een annulering of wijziging dien je telefonisch of per email aan ons door te geven

Wanneer de keuringsafspraak binnen 24 uur wordt annuleert zijn wij gerechtigd om je de annuleringskosten conform onze prijslijst in rekening te brengen. In de situatie dat onze Autocoach voor een dichte deur staat (no show) of wanneer geen medewerking kan worden verleend om de Service uit te voeren zijn wij gerechtigd de Voertuighouder of -eigenaar de annuleringskosten in rekening te brengen.In het geval van overmacht is elke schadeplichtigheid uitgesloten. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het zijn dat je een klacht hebt, deze dien je altijd zo spoedig mogelijk, binnen één week na het ontstaan ervan, schriftelijk in via - autohandelaar oudenbosch. Het helpt ons en de afhandeling wanneer je de situatie altijd zo compleet mogelijk beschrijft, voeg zoveel mogelijk mediabestanden bij om ons een volledig beeld te geven

Hergebruik en recycling van auto-onderdelen

Voor Autosloperij - VanGilsAutomotive VanGilsAutomotive staan hergebruik en recycling van auto-onderdelen hoog in het vaandel.

Latest Posts

Autohandelaar Worden België

Published Feb 11, 24
7 min read